Landsbykirken inn i Hillsong Norway

Landsbykirken har over en lengre periode vært i dialog med Intro, om å bli en del av dem.
Nylig annonserte Intro at de har blitt Hillsong Norway, og de representerer den globale Hillsong Church som har utspring i Sydney, Australia.
Landsbykirken har hentet mye inspirasjon fra Hillsong, som er et forbilde og inspirasjon for svært mange kirker i Norge og ellers i verden. Landsbykirken har derfor nå besluttet å gå inn i Hillsong Norway, og vi tror det vil være positivt for våre medlemmer og for regionen at vi nå blir en del av en kirke med både en lokal, nasjonal og global visjon. Begge kirkene er fra før, og vil fortsatt være, en del av Pinsebevegelsen i Norge som består av rundt 300 menigheter med rundt 40.000 medlemmer.
I sammenheng med at Landsbykirken nå går inn i Hillsong Norway, vil våre gudstjenester fra og med søndag 25. juni 2017 være sammen med Hillsong Stavanger i Kirkebakken 34.

Gjennom hele sommeren vil Hillsong Stavanger ha gudstjeneste hver søndag kl 12.

Følg Hillsong Stavanger på Facebook: facebook.com/hillsongstavanger

Se også Hillsong Norway sin nettside på Hillsong.no